Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Stiphout


Huisartsenpraktijk Stiphout

Kloosterstraat 23a
5708 GM Helmond
Telefoon: 0492-534606
Spoed: 06-81709890
Fax: 0492-476183

huisartsenpraktijkstiphout.praktijkinfo.nl


Spoed en waarneming

Spoedeisende hulp:
Als dringend medische hulp nodig is, toets keuze 1. Als de praktijklijn niet bereikbaar is, kunt u voor zaken die niet kunnen wachten, tijdens praktijkuren gebruik maken van de SPOEDLIJN: 06-81709890

EHBO:
Voor EHBO kunt u altijd terecht. Laat dit indien mogelijk even telefonisch weten, dan houdt de huisarts rekening met uw komst.

Avond-, nacht-, en weekenddiensten:
Na 17.00, in het weekend en op feestdagen kunt u bellen met de  Centrale Huisartsen Post Tel: 0900-8861
Ingang Spoedeisende hulp Elkerliek, Wesselmanlaan 25, 5707HA Helmond
U wordt verzocht uw verzekeringsgegevens bij de hand te houden.
Voor meer info zie: http://www.chpzob.nl/ 

Dienst:
Bij afwezigheid van uw huisarts kunt u de waarnemend huisarts bellen. Via het antwoordapparaat kuntt u de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende huisarts beluisteren. Luister altijd naar de hele boodschap in verband met verschillende waarnemingen.

 

Afspraak maken

U kunt de gehele dag bellen voor een afspraak, behalve tijdens het werkoverleg en pauzes; 10.30-11.00u en 12.30-14.00u. Dan is er geen assistente in de praktijk en u krijgt op de praktijktelefoon het nummer van de spoedlijn te horen. Op deze tijden van de dag vindt overleg plaats en doet de huisarts huisbezoeken bij mensen die niet naar de praktijk kunnen komen.

We doen ons best om iedereen een afspraak te laten maken zoals het u uitkomt, maar ivm de drukte lukt dat niet altijd dezelfde week. Als het medisch noodzakelijk is, kunt u natuurlijk dezelfde dag terecht.

Een consult bij een van de huisartsen, de praktijkondersteuner of praktijkassistente kan telefonisch of mondeling, aan de balie, worden afgesproken. Wanneer u denkt meer dan 10 minuten tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat het meer klachten betreft of omdat u een ingewikkeld probleem wilt bespreken, dan dit graag aangeven. Dat voorkomt wachttijd voor anderen. Wachten is niet altijd te voorkomen, maar door goede afspraken te maken wordt de kans erop kleiner.

De heer Brueren werkt op maandag, woensdag en vrijdag, mevrouw Tabor-Mulder werkt op dinsdag en donderdag. U kunt altijd uw voorkeur opgeven bij welke huisarts u een afspraak wilt. Bij vervolgconsulten met dezelfde klacht, is het de voorkeur om naar dezelfde huisarts te gaan. In een aantal gevallen zal de arts zelf verzoeken een controle-afspraak te maken.

Wanneer u overweegt een afspraak te maken met de dokter kan het handig zijn alvast de volgende dingen na te gaan:
- Waarom ga ik met deze klacht naar de dokter? Is de dokter de aangewezen deskundige voor dit probleem?
- Wat wil ik van de dokter weten?
- Wil ik een of meerdere klachten bespreken, of is er voor deze klacht meer tijd nodig?

Op werkdagen is er een ochtend- en middagspreekuur. Op maandagmiddag heeft de doktersassistent geen spreekuur.

Openingstijden:  
maandag

08.00-13.00u 

('s middags spreekuur huisarts;geen doktersassistent aanwezig)

Dinsdag 08.00-12.30u en 14.00-17.00u
Woensdag 08.00-12.30u en 14.00-17.00u
Donderdag 08.00-12.30u en 14.00-17.00u

Vrijdag

Overleg en Pauze, dagelijks

08.00-12.30u en 14.00-17.00u

10.30-11.00u en 12.30-14.00u

 

 

Praktijkgeschiedenis

Huisartsenpraktijk Stiphout is in 1994 opgericht door mevrouw W.Bijloo-de Graaff en de heer M.Brueren. Beide huisartsen hadden als wens parttime als huisarts te werken. Mevrouw Bijloo wilde naast het praktijkwerk ook tijd voor haar gezin hebben. De heer Brueren rondde in de eerste jaren van de praktijk zijn onderzoek af. Hij promoveerde in 1998 aan de Universiteit Maastricht tot doctor in de geneeskunde. De titel van zijn proefschrift: ‘Diagnosing hypertension. Contributions from primary care'.

Het betrof in 1994 een zogeheten ‘nulpraktijk', wat betekent dat er bij de start nog geen mensen als patiënt waren ingeschreven. Begonnen werd in een hoekwoning aan de Kloosterstraat 31 in Stiphout. In oktober 1998 werd de nieuwbouw aan de Kloosterstraat 23a betrokken. In de tussentijd was de praktijk van een nulpraktijk gegroeid tot een normpraktijk.

In 2002 heeft de praktijk zich aangesloten bij de regionale centrale huisartsendienstenstructuur voor huisartsgeneeskundige zorg tijdens avonden, nachten en weekenden. Deze dienstenstructuur opereerde aanvankelijk onder de naam Centrale Huisartsen Post. Met de toenemende samenwerking met de Spoedeisende Hulp van het Elkerliekziekenhuis is de naam vervangen door Spoedpost.

Begin 2010 stopte mevrouw Bijloo met het huisartsenwerk. In haar plaats is mevrouw Bunthof gekomen, In 2017 is Drs. Tabor-Mulder als vaste huisarts gekomen.

In het kader van de praktijkaccreditatie zijn we begonnen met het schrijven van een jaarverslag. Bij deze het  Jaarverslag 2010-2012

De huisartsen

Huisartsenpraktijk Stiphout is een praktijk, waar twee huisartsen samenwerken: Dr Brueren en Drs Tabor-Mulder. Als patiënt kunt u bij beide terecht, waarbij u altijd uw voorkeur kunt aangeven. Dr Brueren werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Drs Tabor-Mulder werkt op dinsdag en donderdag.
De huisartsen bieden hun zorg zo veel mogelijk op basis van de moderne, nationale of internationale, richtlijnen voor ‘good clinical practice'. Voor homeopathie, natuurgeneeswijzen en andere niet-universitaire vormen van geneeskunde kunt u niet terecht. De huisarts kan u mogelijk wel adviseren wanneer u daar al gebruik van maakt, of gebruik van wilt maken.
Bij afwezigheid door vakantie, nascholing of andere reden, vindt overdracht van belangrijke medische gegevens plaats van uw huisarts naar de huisarts van dienst. Via het telefoonnummer van de huisartsenpraktijk hoort u wie er dienst heeft en op welk telefoonnummer u de dienstdoende huisarts kunt bereiken.
 

 Mark foto Dr. Brueren

Dr. Brueren heeft in 1994 huisartsenpraktijk Stiphout opgericht met Drs. W.Bijloo-de Graaff. Beide huisartsen hadden als wens parttime als huisarts te werken. Dr. Brueren rondde in de eerste jaren van de praktijk zijn onderzoek af. Hij promoveerde in 1998 aan de Universiteit Maastricht tot doctor in de geneeskunde. De titel van zijn proefschrift: ‘Diagnosing hypertension. Contributions from primary care'.
Naast zijn werk als huisarts in huisartsenpraktijk Stiphout is Dr. Brueren werkzaam aan de Universiteit Maastricht als begeleider van huisartsen-in-opleiding. Tevens werkt hij aan landelijke richtlijnen voor huisartsen met Hart-en-Vaatziekten als onderwerp en schrijft hij literatuur en boeken over dit onderwerp.

 

 

Leonie Mw drs. Leonie Tabor-Mulder

Vanaf 1 januari 2017 zal Mw Drs. Tabor-Mulder als vaste huisarts werkzaam in Huisartsenpraktijk Stiphout. 

Voorstellen Drs. Tabor-Mulder
Afgelopen maanden heb ik al kennisgemaakt met het mooie Stiphout. Ik ben blij te starten als vaste huisarts in dit sympathieke dorp. Samen met mijn man, zoon  en dochter woon ik in Beek en Donk. Zelf ben ik geboren in Twente. Ik ben Geneeskunde gaan studeren in Nijmegen en door mijn huwelijk verder naar het zuiden getrokken. Ik ben sinds 2007 als huisarts werkzaam in onder andere Asten en Helmond. De kinderen van mij zijn nu groter. Vorige jaar ben ik gaan werken op de universiteit in Nijmegen als huisartsdocent. Mijn taak daar is huisartsen-in-opleiding te begeleiden in hun leerproces en onderwijs geven en maken. Erg blij ben ik, dat ik samen met Dr. Mark Brueren en het team, nu als huisarts zorg aan u mag verlenen.

Graag tot Ziens! Drs. Leonie Tabor-Mulder

De praktijkassistenten

In de praktijk zijn twee parttime praktijkassistenten werkzaam, mevrouw Jacquelien Moes en mevouw Annemieke van Bree-de Vries. Zij kunnen telefonische afspraken maken voor het spreekuur en geven aan de balie antwoorden op gestelde vragen. Ze zorgen voor een goed verloop van het spreekuur, de visites en de gang van zaken in de praktijk. Herhaalrecepten verlopen ook via hen. Daarnaast hebben ze een aantal medische taken:

- wondverzorging
- bloeddrukmeten
- aanstippen wratten 
- injecties geven
- bloedbepalingen
- onderzoek van urine
- ambulant compressieverband aanleggen
- assisteren bij chirurgische ingrepen
- hechtingen verwijderen
- oren uitspuiten
- maken van uitstrijkjes in kader bevolkingsonderzoek, etc.

 

Jacquelien Jacquelien Moes

Annemieke van Bree Annemieke van Bree-de Vries

 

 

Marianne Trip Marianne Trip (invalbasis)

 

 

 

De praktijkondersteuners

In deze praktijk is mevrouw Natalie van Elderen de praktijkondersteuner somatiek. Zij behandeld patienten met chronische ziekten. Zij werkt op maandag van 09.00 uur tot 15.00 uur, op dinsdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Ze heeft die dagen spreekuren en doet zo nodig ook huisbezoeken. Ze werkt voor een groot deel zelfstandig, maar onder supervisie van de huisarts. Ze kan altijd met de huisarts overleggen en ook de huisarts kan zaken bij haar aankaarten en bespreken. Het takenpakket is vrij breed: de zorg voor mensen met suikerziekte (diabetes), COPD (chronische ziekte van de onderste luchtwegen) en astma, in kaart brengen en begeleiden/behandelen van mensen met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

 Natalie

 

 

 

 

 

Natalie van Elderen

 

 

Sinds 1 januari 2016 hebben we op een POH-GGZ bij ons werken. Hij kan u psychische ondersteuning bieden. Dhr Cornelissen is op vrijdag aanwezig

Sebastiaan Dhr Sebastiaan Cornelissen

 

 

 

 

Stagiaire praktijkondersteuning

In de praktijk loopt, Bea Daniels, stage. Zij volgt de opleiding tot praktijkondersteuner. Zij loopt stage tot februari 2020.

Mocht u niet willen dat zij bij het gesprek aanwezig is, kunt u dit altijd aangeven bij de praktijkondersteuner of doktersassistente. 

 

Contact

Spoednummer 06-81709890
 

Huisartsenpraktijk Stiphout

Kloosterstraat 23a
5708 GM Helmond
Telefoon:
0492-534606
Fax:
0492-476183
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie