Digitale bereikbaarheid

Vanaf nu is het mogelijk online afspraken te plannen, herhaalrecepten te bestellen, lab uitslagen te bekijken, en het eigen dossier in te zien. Dit kunt u doen via het gezamenlijke internetportaal MijnGezondheid.net.

Via deze link komt u direct bij het aanmeldformulier. Na bevestiging door de assistente kunt u gelijk terecht op uw portaal via https://home.mijngezondheid.net/. Om in te loggen heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

 

Wat kunt u online regelen?

-          Online afspraken: 24 uur per dag online een afspraak maken met een van de huisartsen of assistenten.

-          Herhaalmedicatie: 24 uur per dag herhaalmedicatie opnieuw aanvragen

-          Inzien van lab uitslagen: online bloeduitslagen bekijken

-          Inzage dossier en andere informatie: u heeft de mogelijkheid om delen van uw dossier in te zien, betrouwbare informatie terug te vinden over aandoeningen, en om uw medicatieoverzicht af te drukken

 Ook is er een app, MedGemak, beschikbaar. Dit is een verlengstuk van MijnGezondheid.net.

 

Voor wie is het  bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartsenpraktijk Stiphout, kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl. Het is aan te raden om de DigiD-app te installeren op uw telefoon, deze app maakt het openen van MijnGezondheid.net eenvoudiger en sneller.

Door het inloggen met DigiD is uw dossier veilig te benaderen en voldoet de huisartsenpraktijk volledig aan de nieuwe privacywetgeving.

 

Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

Wanneer u toegang wilt tot MijnGezondheid.net kunt u dit aangeven bij de huisartsenpraktijk. Wanneer u als patiënt bent aangemeld op het portaal van MijnGezondheid.net ontvangt u van ons een bevestiging. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal gaat inloggen zult u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huisartsenpraktijk Stiphout

Contact

Spoednummer 06-81709890
 

Huisartsenpraktijk Stiphout

Kloosterstraat 23a
5708 GM Helmond
Telefoon:
0492-534606
Fax:
0492-476183
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie